Braskaminer & Co2

Solen, skogen och samvetet


Solen, skogen och samvetet. Förenklat kan man säga att energin i ett vedträ härrör från solen och att veden därmed är en varaktig energikälla. Den mängd Co2 som friges från ett vedträ som ruttnar i skogen motsvarar i stort sett den mängd Co2 som friges från samma vedträ vid förbränning.

Ded andra ord är vedeldning Co2-neutralt och bidrar i motsats till eldning med olja, gas eller liknande inte till växthus- effekten utan ingår istället i ett naturligt kretslopp. I de flesta länder återplanterar man mer och mer skog, vilket garanterar framtidens energiförsörjning. Därför kan du tryggt elda med ved för att få värme samtidigt som du eldar miljöriktigt.
 

Braskaminer & Co2