Comfort ECO Boost

Enkel och bekväm antändning


Det ska vara enkelt och bekvämt att använda sin kamin. Comfort ECO Boost är ett system som ger dig ökad komfort när du använder din kamin. När Comfort ECO Boost aktiveras tillförs genast luft nederst i brännkammaren, vilket underlättar antändning, och vid efterföljande påfyllning av ved antänds dessa trästycken betydligt snabbare. Med individuell tidsinställning av Comfort ECO Boost (1–7 minuter) säkrar du den inställning som ger dig den mest komfortabla upplevelsen när du använder din kamin.

Leta efter Comfort Boost-symbolen på de olika kaminmodellerna.

Med Comfort Boost leds en kontrollerad mängd luft direkt in i botten av kaminen under en begränsad tid, vilket säkrar:

- Enklare antändning och påfyllning av bränsle
- Förbättrad förbränningsekonomi
- Miljömässigt korrekt eldning