Elda säkert, ekonomiskt och miljövänligtBRA:

Använd alltid trä, det är en miljövänlig värmekälla.

DÅLIGT:

Använd aldrig mjölkkartonger eller tryckimpregnerat trä.
Det förorenar miljön.
BRA:

Kontrollera att veden är torr genom att slå vedträna mot varandra, det ska ge en skarp klang.

DÅLIGT:

Vått trä ger sur rök i rummet, sot i skorstenen – och i värsta fall brand i skorstenen.

BRA:

Tänd upp med torr pinnved, använd tändblock eller liknande, det ger en snabb och oproblematisk upptändning och skonar miljön.

DÅLIGT:

Undvik upptändning med papper och stora vedträn, det ger en långsam upptändning och förorenar miljön. Samma gäller för upptändning med mjölkkartonger, papp och liknande.
 
 


BRA:

Använd vedträn som är anpassade till brännkammaren och se till att det finns luft mellan träet och väggarna i brännkammaren, då kan all ved värmas upp samtidigt.

DÅLIGT:

Använd aldrig för stora vedträn, det förhindrar en snabb uppvärmning.
BRA:

Fyll endast brännkammaren i enlighet med tillverkarens anvisningar, vanligtvis 2-3 vedträn.

DÅLIGT:

Fyll aldrig brännkammaren helt, det ger dålig förbränning och kan medföra garantibortfall p.g.a. överhettningsskador. 
BRA:

Tillför alltid den mängd luft till förbränningen som gör att lågorna är ljusa längst upp.

DÅLIGT:

Mörka lågor innebär dålig förbränning. Skruvar du ner lufttillförseln för mycket släpper du ut oförbrända gaser genom skorstenen som skadar både miljön och din egen värmeekonomi.