Profil - Design

Design


Sedan utvecklingen av Lotus 5000- och 6000 serierna har arkitekt Kaare Sølvsten ansvarat för kaminens design, som är framtagen i nära samarbete med tekniker och tillverkare. Lotus kaminer bygger på tre grundvärderingar;

  • hög teknisk och hantverksmässig kvalitet
  • fulländad design
  • enastående funktion.
Alla dessa egenskaper har Lotus och Kaare Sølvsten uppnått i de nya linjerna.