Profil - Miljö

Lotus - GBT - Green Burn Technology


Samtliga Lotus-produkter använder sig av Green Burn Technology. Lotus braskaminer och insatser är tillverkade enligt de högsta miljökraven. Dessutom följer vi några av de striktaste miljöstandarderna. Det är din garanti att våra produkter är skonsamma mot miljön.

Lotus fokuserar på att skapa moderna och miljövänliga kaminer med minsta möjliga påverkan på miljön med hjälp av avancerad förbränningsteknik. Eftersom vi hela tiden vill utveckla och optimera våra produkter i det här avseendet genomför vi regelbundet tester och kontroller av våra kaminer. Det är vår vision att minska partikelutsläppen till ett minimum och skapa renare förbränning genom ett effektivt förbränningssystem.

Att bränna trä är koldioxidneutralt och bidrar därmed inte till den globala uppvärmningen. Med rätt eldning och förbränning hålls utsläppen till ett minimum, ett faktum som vi strävar efter att informera användarna om. Våra återförsäljare är noga med att visa användare hur man tänder en kamin på det mest miljövänliga sättet och hur man får träet att brinna mest effektivt för att uppnå största termiska verkningsgrad och minsta möjliga miljöpåverkan.